START
AKTUALNOŚCI
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT


DZIEŃ DOBRY !

Witamy na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. Znajdą tu Państwo

informacje na temat naszych 8 placówek. Gwarantujemy: bezpieczeństwo, ciepłą, 

domową atmosferę oraz profesjonalną opiekę.

Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi 
do lat 3


Karta projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.


Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
Sprawozdanie finansowe za rok 2019   

Data zamieszczenia na stronie: 04.06.2020 r.


Szanowni Rodzice,

25 maja, w poniedziałek uruchomione zostaną wszystkie placówki żłobków miejskich w Bydgoszczy.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym w żłobkach. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, przygotowane zostały szczegółowe procedury bezpieczeństwa i organizacji opieki nad dziećmi oraz pracy żłobków w najbliższym czasie. Procedury te zostały ocenione przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy i wdrożone we wszystkich placówkach.

Żłobki będą funkcjonowały w zaostrzonym reżimie sanitarnym, co oznaczać będzie częste mycie rąk, dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń, częste mycie 
i dezynfekcję ciągów komunikacyjnych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty).

Z pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci zostały usunięte wykładziny, wszystkie zabawki pluszowe oraz przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować.

Wszystkie placówki żłobków miejskich zostały wyposażone w środki ochrony osobistej dla pracowników oraz w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Pracownicy zostali zaznajomieni ze wszystkimi procedurami.

Przy wejściu do każdego żłobka dokonywany będzie pomiar temperatury dziecka, będziemy też limitować liczbę rodziców wchodzących do placówki.   Ta sama procedura będzie obowiązywała podczas odbierania dzieci ze żłobków w zakresie ilości osób wchodzących.

Wszyscy rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do zabezpieczenia się przed wejściem do placówki w środki ochrony osobistej oraz obowiązkowo dezynfekować ręce.

Procedura bezpieczeństwa i organizacji pracy opieki nad dziećmi została zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich.

Naszym obowiązkiem jest również przypomnieć o istniejącym ryzyku epidemiologicznym oraz konieczności przestrzegania ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sposobów postępowania.

Kierownicy poszczególnych placówek oraz personel dołoży wszelkich starań, by przestrzegać rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, o to samo prosimy Państwa.

 

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

 


19.05.2020 r.

Pismo skierowane do Rodziców (link)

Procedura bezpieczenstwa dla rodzicow i organizacji pracy (link)Szanowni Państwo,

    Funkcjonowanie Żłobków Miejskich zawieszone jest do 22 maja 2020 roku.


Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszcz


Szanowni Państwo,

    Funkcjonowanie Żłobków Miejskich zawieszone jest do 8 maja 2020 roku.


Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy


Szanowni Państwo,

    W dniu 25.04.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z którego wynika, że żłobki są zamknięte do 3 maja 2020 r.
Natomiast zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 r. żłobki pozostaną zamknięte do 24.05.2020 r.
Moniotorujemy na bieżąco sytuację i będziemy Państwa informować 
o wszelkich zmianach i decyzjach.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. informuję, że placówki żłobków miejskich pozostają zamknięte do 26.04.2020 r.

Rozporządzenie (link)


Szanowni Rodzice,


Na stronach internetowych żłobków, do których uczęszczają Państwa dzieci, zostały zamieszczone propozycje różnych aktywności i zabaw. Mam nadzieję, że będą to ciekawe inspiracje na wspólne spędzanie czasu.

Pozdrawiam
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy

LINKI DO ZABAW:

Żłobek nr 1

Żłobek nr 5

Żłobek nr 12

Żłobek nr 13

Żłobek nr 17

Żłobek nr 18

Żłobek nr 20

Żłobek IntegracyjnyInformacja

 
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 11 marca 2020 r. zawiesił działalność żłobków do 25 marca 2020 r. Ten stan rzeczy został przedłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r. poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r.
W związku z powyższym za okres wyłączenia z działalności placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy nie będą pobierane opłaty za pobyt               i wyżywienie dzieci w żłobkach.
Po wznowieniu działalności opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku dokonane w miesiącu marcu, zostaną odliczone za okres, w którym placówki nie świadczyły usług, tj.: od dnia 12.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. (liczymy dni robocze). Dokonane zostanie również odliczenie za wyżywienie za dni zgłoszonej nieobecności dziecka w żłobku w okresie poprzedzającym zamknięcie placówek. Za okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. opłaty za pobyt i wyżywienie nie będą naliczane.
Bieżące naliczenie opłat wraz z korektą miesiąca poprzedniego, nastąpi po wznowieniu świadczenia usług przez placówki żłobków miejskich.

Z poważaniem
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy


Szanowni Państwo,


W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce zostały zamknięte m.in. szkoły, przedszkola i żłobki. Wszyscy doświadczamy zupełnie innej rzeczywistości i musimy się jej podporządkować. W trosce o odpowiedzialność za siebie i innych.
W obecnej sytuacji bardzo dużo czasu spędzacie ze swoimi dziećmi w domu, jak wiemy dzieci uwielbiają różnego rodzaju zabawy, które wspierają ich kreatywność, rozwój i twórczość. Dlatego przedstawimy Państwu propozycje zabaw, które możecie wykorzystać (zakładka AKTUALNOŚCI). Zapewne będzie to wspaniała okazja do kreatywnego spędzania czasu i wzmacniania więzi. Życzę dużo zdrowia!

Pozdrawiam
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
 w Bydgoszczy


Pismo dot. koronawirusa z dnia 25.03.2020 r.
Pismo dot. koronawirusa z dnia 13.03.2020 r.


Informacje dotyczące koronawirusa

Szanowni Państwo, podajemy informacje ogólne jak należy postępować w przypadku koronawirusa.
WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 11.03.2020 R.
DLA RODZICÓW DZIECI USZCZĘSZCZAJĄCYCH DO BYDGOSKICH ŻŁOBKÓW


Pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Pismo w załączniku


Załatw sprawę korenspondencyjnie  AKTUALNOŚCI


ROCZNY PLAN PRACY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNY
 REALIZOWANY W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

W BYDGOSZCZY NA LATA 2019-2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2018  


Data zamieszczenia na stronie: 10.05.2019 r.


Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

"Bydgoskie Żłobki Plus"


Miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Bydgoskie Żłobki Plus”.

Karta projektu
Zapraszamy do zapoznania się z powyższym projektem
(czytaj więcej...)
„Bydgoskie Żłobki Plus”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wrzesień, 2017 r.

Podziękowanie dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy


BYDGOSKIE ŻŁOBKI ZAPRASZAJĄ 

Wybierz dla Twojego MALUSZKA jeden z cenionych bydgoskich żłobków, który oprócz profesjonalnej opieki opiekunek, pedagogów, psychologów i logopedów, w dalszym ciągu oferuje dodatkowy program zajęć bez dodatkowych opłat.

Wszystkie nasze żłobki realizują poniższe zajęcia:

 1. Bajkoterapii i ekspresji teatralnej
 1. Zajęcia plastyczne – m.in. z wykorzystaniem metody malowania dziesięcioma palcami i różnych technik plastycznych (glina, plastelina, bibuła, farby, kredki, modelina itp.).
 1. Zajęcia profilaktyczno-rozwojowe – z wykorzystaniem metod:

  - Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
  - Ekspresji Ruchowej Carla Orffa,
  - opartej na tańcach integracyjnych (wg Klanza).

 2. Zajęcia ruchowo-muzyczne i umuzykalniania z wykorzystaniem instrumentów afrykańskich i tub diatonicznych - z wykorzystywaniem metod:

  - Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
  - Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana,
  - Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,
  - Ekspresji Ruchowej Carla Orffa,
  - Aktywności według M. & Ch. Knillów,
  - Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  - opartej na tańcach integracyjnych (wg Klanza).

 3. Zajęcia z logopedą – zajęcia z obecnością logopedy, których celem jest profilaktyka i przezwyciężanie nieprawidłowości w rozwoju mowy.

 1. Zajęcia z psychologiem - zajęcia z obecnością psychologa wspierającego harmonijny rozwój dziecka z optymalnym wykorzystaniem jego potencjału oraz możliwości poznawczych i emocjonalnych.
 1. Zajęcia z fizjoterapeutą (tylko w żłobku Integracyjnym) prowadzone metodą NDT-Bobath -  ilość zajęć dobierana wg indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z dyplomami wyższych uczelni, ukończonymi studiami podyplomowymi lub po specjalistycznych kursach
i warsztatach.

To wszystko otrzyma Twoje dziecko w trakcie swojego pobytu w żłobku w ramach uchwalonej przez Radę Miasta Bydgoszczy godzinowej opłaty w maksymalnej wysokości 1.90 zł.      

Skorzystajcie z zajęć prowadzonych przez najlepsze i wrażliwe na potrzeby dziecka profesjonalistki!!!

Więcej szczegółów o zajęciach i metodach pracy z maluszkami znajdziesz
w następnych zakładkach strony internetowej.

 


 

Opiekujesz się sama małym dzieckiem w domu? Chcesz zdobyć na ten temat więcej więdzy? - zapoznaj się ze znakomitą książką pt.:

"Co oferuje współczesny żłobek. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech."

wydaną przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.

(czytaj więcej...)

 


 

Opiekujesz się sama małym dzieckiem w domu? Chcesz uzyskać na ten temat wiele cennych porad ze strony specjalistów pracujących w bydgoskich żłobkach?

(czytaj więcej...)

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z najnowyszymi atrtykułami.

 

 

 


KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 

Z ŻYCIA ŻŁOBKÓW

AKTUALNY JADŁOSPIS DLA DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO 3 LAT

Jadłospis obowiązujący od 06.07.2020

Tydzień 1
(czytaj więcej..)

Tydzień 2
(czytaj więcej..)

Galeria posiłków (czytaj więcej...)
DOKUMENTY

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

UCHWAŁA NR XVIII/410/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat


UCHWAŁA NR XVIII/409/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy


UCHWAŁA NR XIII/253/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 czerwca 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Uchwała LIII/1167/17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/936/13 w sprawie ustalenia statutu ZŻM z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała XLIII/935/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała XLVII/1024/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała XLVII/1025/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez
ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
dnia 20 listopada 1989 roku

Pozostałe dokumenty
w zakładce ZAPISY/ DOKUMENTY DO POBRANIA

 

LINKI

Urząd Miasta Bydgoszczy

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy od 1 lipca 2013 r.

 

 
    Liczba odsłon: monitoring pozycji
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE