START
AKTUALNO¦CI
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

¯£OBEK NR 5 "CHATKA PUCHATKA"

O NAS AKTUALNO¦CI KONTAKT

 

¯£OBEK NR 5 „CHATKA PUCHATKA"

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony
oraz o kontakt z nami za pomoc± Formularza Kontaktowego.

    
                 Z pozdrowieniami
                    Zespó³ Pracowników
                    ¯³obka nr 5
ul. Asnyka 7 85-074 Bydgoszcz, tel. kom. 662-236-446, zlobek5@zlobkibydgoskie.lo.pl


WEJ¦CIE

 

 

KONTAKT

¯³obek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka"
85-074 Bydgoszcz
ul. Asnyka 7
tel.: 52 32 23 702
tel. kom.: 662-236-446
zlobek5@zlobkibydgoskie.lo.pl

 

¯£OBKI

¯³obek nr 1 S³oneczko

¯³obek nr 5 Chatka Puchatka

¯³obek nr 12 Balbina

¯³obek nr 13 Maciu¶

¯³obek nr 17 Muszelka

¯³obek nr 18 Biedroneczka

¯³obek nr 20 ¯aczek

¯³obek Integracyjny

 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE