START
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

¯£OBEK INTEGRACYJNY

O NAS NASZA KADRA AKTUALNO¦CI GALERIA KONTAKT

 

KONTAKT

¯³obek Integracyjny
85-323 Bydgoszcz
ul. Stawowa 1c
tel.: 52 34 82 878

tel. kom.: 662-236-454
e-mail: zlobekintegracyjny@zlobkibydgoskie.lo.pl

 


DOJAZD

Mapa Dojazdu

 


 

 

 

SZYBKI KONTAKT DO ADMINISTRACJI

Zespó³ ¯³obków Miejskich 
w Bydgoszczy

ul. Boles³awa Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
E-mail: zzmbyd@wp.pl

 

¯£OBKI

¯³obek nr 1 S³oneczko

¯³obek nr 5 Chatka Puchatka

¯³obek nr 12 Balbina

¯³obek nr 13 Maciu¶

¯³obek nr 17 Muszelka

¯³obek nr 18 Biedroneczka

¯³obek nr 20 ¯aczek

¯³obek Integracyjny

 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE