START
AKTUALNO¦CI
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

KONTAKT

Dyrektor Zespo³u ¯³obków Miejskich w Bydgoszczy
mgr Agnieszka Szulc

Zespó³ ¯³obków Miejskich w Bydgoszczy
ul. Boles³awa Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
NIP 967-12-32-297
REGON 091603905

Dane kontaktowe
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
E-mail: zzmbyd@wp.pl

G³ówna Ksiêgowa
E-mail: zzmbyd@wp.pl
Telefon: 52 321 13 26

 

 

DOJAZD

Mapa Dojazdu


 

 

 

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE