START
AKTUALNO¦CI
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

¯£OBEK NR 17 "MUSZELKA"

O NAS AKTUALNO¦CI KONTAKT
Zachêcamy do pobrania naszych Poradników dotycz±cych propozycji zabaw dla rodziców z dzieæmi

Pobierz poradnik grupa II

Pobierz poradnik grupa II A

Pobierz poradnik grupa III

Pobierz poradnik  - zabawy logopedyczne

Pobierz poradnik - zabawy przygotowane przez psychologaPodziêkowanie za udzia³ Rodziców dzieci w akcji ONKO- MIKO£AJE

WARSZTATY DLA RODZICÓW

"¦wiêto Babci i Dziadka" z 23.01.2019 r. (czytaj wiêcej...) 

KONTAKT

¯³obek Miejski nr 17 "Muszelka"
85-722 Bydgoszcz
ul. Morska 2
tel.: 52 34 22 626
tel. kom.: 662-236-445
zlobek17@zlobkibydgoskie.lo.pl

 

¯£OBKI

¯³obek nr 1 S³oneczko

¯³obek nr 5 Chatka Puchatka

¯³obek nr 12 Balbina

¯³obek nr 13 Maciu¶

¯³obek nr 17 Muszelka

¯³obek nr 18 Biedroneczka

¯³obek nr 20 ¯aczek

¯³obek Integracyjny

 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE