START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

 


NASZA MISJA

 

NASZA MISJA


Misją ZŻM jest realizowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi
do lat 3 z uwzględnieniem indywidualnego podejścia
w zakresie holistycznego wspomagania ich rozwoju.


Cele działalności wychowawczo – dydaktycznej bydgoskich żłobków:

1. Dbałość o bezpieczeństwo i o zdrowie dzieci oraz ich sprawność fizyczną.

2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, w tym mowy i myślenia.

3. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-przestrzennej.

4. Budowanie systemu wartości i orientacji: co jest dobre, a co złe.

5. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, koniecznych w prawidłowych relacjach
z dziećmi i dorosłymi.

6. Stwarzanie warunków do wspólnej, kreatywnej i zgodnej zabawy.

7. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez spontaniczną twórczość muzyczną oraz sztuki plastyczne.

8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny i grupy rówieśniczej.


 

 

 

O NAS

ŻŁOBKI W MEDIACH

PROBLEMATYKA OPIEKUŃCZA
W MEDIACH

NASZA KADRA

 

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE