START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT


OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2018

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 16.03.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na zastępstwo na stanowisko: opiekuna

Oferta pracy - Opiekun - Termin składania ofert: 29.03.2018 r. godz. 14:00


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2018 - przedłużenie do 16.03.2018 godz. 13.00

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 22.02.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na zastępstwo na stanowisko: opiekuna

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 16.03.2018 r. godz. 13:00

Oferta pracy - Opiekun - Termin składania ofert: 07.03.2018 r. godz. 14:00

Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018 - przedłużenie do 23.03.2018 godz. 13.00

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 16.02.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: logopedy

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 09.03.2018 r. godz. 13:00

Oferta pracy - Logopeda - Termin składania ofert: 01.03.2018 r. godz. 14:00

Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018 - przedłużenie do 23.03.2018 godz. 13.00

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.02.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: psychologa

Oferta pracy - Psycholog - przedłużenie do 16.03.2018 godz. 13.00

Oferta pracy - Psycholog - przedłużenie do 09.03.2018 godz. 13.00

Oferta pracy - Psycholog - przedłużenie do 02.03.2018 godz. 13.00

Oferta pracy - Psycholog - Termin składania ofert: 26.02.2018 r. godz. 14:00

Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 09.02.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na 
czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: opiekuna

Oferta pracy - Opiekun - Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 14:00


OGŁOSZENIE KONKURSU NR 2 NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 25.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi konkurs
na stanowisko: Zastępcy Kierownika Żłobka Miejskiego w Bydgoszczy

Konkurs na Zastępcę Kierownika Żłobka - Termin składania ofert: 7.02.2018 godz. 14.00

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 - UNIEWAŻNIENIE 15.02.2018 r.

W związku z realizowaniem Projektu „Bydgoskie Żłobki plus” przez Miasto Bydgoszcz, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich (www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 25.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowiska: opiekuna

Termin składania ofert: 7.02.2018 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Opiekun

Oferta pracy - Opiekunprzedłużenie naboru do 16.02.2018 r. godz. 13.00

„Bydgoskie Żłobki Plus”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 przedłużenie naboru do 09.02.2018 r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 16.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na 
czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: opiekuna

Oferta pracy - Opiekun - Termin składania ofert: 29.01.2018 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 02.02.2018 r. godz. 13.00

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 09.02.2018 r. godz. 13.00


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 - wynik naboru

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 09.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na  czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: kucharz

Oferta pracy - Kucharz - Termin składania ofert: 22.01.2018 r. godz. 14:00

Informacja o wyniku naboru


OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 20 W BYDGOSZCZY

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 05.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi konkurs
na stanowisko: Zastępcy Kierownika Żłobka Miejskiegg nr 20 w Bydgoszczy

Konkurs na Zastępcę Kierownika Żłobka - Termin składania ofert: 18.01.2018 godz. 14.00

Unieważniono z powodu niestawienia się kandydata

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 04.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: pokojowa

Oferta pracy - Pokojowa - Termin składania ofert: 17.01.2018 r. godz. 14:00


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 03.01.2018 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na 
czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: opiekuna

Oferta pracy - Opiekun - Termin składania ofert: 16.01.2018 r. godz. 15:00


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 35/2017- przedłużenie naboru do 26.01.2018 r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 27.12.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: psychologa

Oferta pracy - Psycholog - Termin składania ofert: 10.01.2018 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 12.01.2018

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 17.01.2018

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 19.01.2018

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 26.01.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 34/2017 -  wynik naboru

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.12.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: pokojowej

Termin składania ofert: 28.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Pokojowa

Informacja o wyniku naboru


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 33/2017 - wynik naboru

W związku z realizowaniem Projektu „Bydgoskie Żłobki plus” przez Miasto Bydgoszcz, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT


Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.12.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowiska: opiekuna

Termin składania ofert: 28.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Opiekun

Informacja o wyniku naboru

„Bydgoskie Żłobki Plus”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 32/2017- przedłużenie naboru do 16.02.2018 r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 24.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: logopedy

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 08.01.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 10.01.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 12.01.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 17.01.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 19.01.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 26.01.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 02.02.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 09.02.2018

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 16.02.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 31/2017- przedłużenie naboru do 27.12.2017 r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 24.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: psychologa

Oferta pracy - Psycholog - Termin składania ofert: 07.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Psycholog - przedłużenie naboru do 13.12.2017

Oferta pracy - Psycholog - przedłużenie naboru do 20.12.2017

Oferta pracy - Psycholog - przedłużenie naboru do 27.12.2017


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 30/2017- przedłużenie naboru do 03.01.2018 r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 24.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na 
czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: opiekuna

Oferta pracy - Opiekun - Termin składania ofert: 07.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 13.12.2017

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 20.12.2017

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 27.12.2017

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 29.12.2017

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 03.01.2018

Informacja o wyniku naboru


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 29/2017- przedłużenie naboru do 05.01.2018 r. godz. 14.00

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 24.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: logopedy

Oferta pracy - Logopeda- Termin składania ofert: 07.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 13.12.2017

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 20.12.2017

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 27.12.2017

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 29.12.2017

Oferta pracy - Logopeda - przedłużenie naboru do 05.01.2018

Informacja o wyniku naboru


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 28/2017- przedłużenie naboru do 13.12.2017 r. godz. 14.00

W związku z realizowaniem Projektu „Bydgoskie Żłobki plus” przez Miasto Bydgoszcz, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 23.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na 3 stanowiska: pokojowej

Termin składania ofert: 06.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Pokojowa

Oferta pracy - Pokojowa - przedłużenie naboru do 13.12.2017

Informacja o wyniku naboru

„Bydgoskie Żłobki Plus”

          Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 27/2017- przedłużenie naboru do 13.12.2017 r. godz. 14.00

W związku z realizowaniem Projektu „Bydgoskie Żłobki plus” przez Miasto Bydgoszcz, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT


Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 23.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na 19 stanowisk: opiekuna

Termin składania ofert: 06.12.2017 r. godz. 14:00

Oferta pracy - Opiekun

Oferta pracy - Opiekun - przedłużenie naboru do 13.12.2017

Informacja o wyniku naboru

„Bydgoskie Żłobki Plus”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 26/2017 - wynik naboru

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: psychologa

Termin składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 13:00

Oferta pracy - Psycholog

Informacja o wyniku naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 25/2017 - UNIEWAŻNIENIE

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: opiekuna

Termin składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 13:00

Oferta pracy - Opiekun


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 24/2017 - UNIEWAŻNIENIE

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.11.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: opiekuna

Termin składania ofert: 24.11.2017 r. godz. 13:00

Oferta pracy - Opiekun


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 23/2017 - wynik naboru

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 16.10.2017 r.

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór 
na stanowisko: psychologa

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godz. 13:00

Oferta pracy - Psycholog

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 31.10.2017 r. do godz. 13:00

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 06.11.2017 r. do godz. 14:00

Oferta pracy - Psycholog - Przedłużenie naboru do 10.11.2017 r. do godz. 13:00

Informacja o wyniku naboru

 

SZYBKI KONTAKT

Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 
 
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE