START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

DZIAŁANIE 1.5 PO KL "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy".

 

Opieka logopedyczna nad dziećmi uczestniczącymi w projekcie  „Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy” 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.

W ramach realizacji projektu dzieci objęte były również opieką logopedyczną.
W pierwszych miesiącach pobytu dziecka w żłobku przeprowadzono szczegółową diagnozę logopedyczną w oparciu o arkusze diagnostyczne do badania mowy małego dziecka.
Każdy rodzic został poinformowany o stanie rozwoju mowy swojego dziecka. Zatem, na podstawie wywiadu z rodzicami oraz własnej obserwacji każde dziecko czynnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez logopedę.
Zajęcia logopedyczne prowadzone były, co najmniej godzinę dziennie.  Odbywały się
w formie:


  • Indywidualnej
  • Grupowej
 
Zajęcia indywidualne prowadzone były w gabinecie logopedycznym. Ich czas i przebieg dostosowane były do indywidualnych potrzeb dziecka.
Natomiast gabinet logopedyczny wyposażony jest w pomoce niezbędne w prowadzeniu terapii mowy małego dziecka.

Zajęcia grupowe prowadzone były w Sali zabaw dzieci.  Temat oraz czas trwania zajęć był zależny od ilości dzieci biorących w nich udział oraz od grupy wiekowej dzieci.

W czasie trwania zajęć logopedycznych wykorzystywane były przede wszystkim elementy metod edukacyjnych wspomagających rozwój mowy. Były to:

a. metoda werbo-tonalna

b. metoda dobrego startu
c. metoda stymulacji mięśni twarzy według C. Moralesa
d. logorytmika
 
Przy wykorzystaniu wyżej wymienionych metod dzieci usprawniały przede wszystkim:

  • koordynację wdechowo- wydechową,
  • motorykę aparatu artykulacyjnego,
  • mowę bierną i czynną.

Dodatkowo każdy rodzic był informowany na bieżąco o rozwoju mowy swojego dziecka, na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy logopedycznej oraz arkuszy profilu rozwojowego.
Rodzice wraz z dziećmi miały również możliwość czynnego uczestniczenia w zajęciach logopedycznych podczas warsztatów.
Ich celem było zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem oraz nauka prawidłowego wykorzystywania ćwiczeń i zabaw logopedycznych w domu.
 

 

KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 


 
AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla rodziców w żłobkach biorących udział w projekcie „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” (czytaj więcej...)

Opieka logopedyczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5

Opieka psychologiczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Żłobek nr 13 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 17 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 20 informacje (czytaj więcej...)

   
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE