START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

DZIAŁANIE 1.5 PO KL "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy".

 

Opieka psychologiczna nad dziećmi uczestniczącymi w projekcie  „Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy” 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.

Charakterystyka pracy psychologa z dziećmi:
 
 • rozpoznanie potrzeb rozwojowych każdego z dzieci indywidualnie (wczesna diagnoza dziecka),
 • rozpoznanie potrzeb rozwojowych grupy dzieci,
 • zajęcia indywidualne z dziećmi nastawione na rozwój każdego z nich, prowadzenie zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka zarówno w sferze emocjonalno-społecznej jak i psychoruchowej,
 • zajęcia grupowe z dziećmi dopasowane do ich wieku i umiejętności wspomagające rozwój zdolności motorycznych, poznawczych oraz emocjonalno-społecznych,
 • indywidualne konsultacje z rodzicami dzieci – udzielanie porad i wskazówek z dziedziny psychologii rozwojowej, udzielanie informacji na temat rozwoju dziecka oraz jego postępów w bieżącej pracy z psychologiem, przekazywanie rodzicom materiałów do pracy z dzieckiem w domu,
 • warsztaty z rodzicami i dziećmi – spotkania grupowe w formie zajęć instruktażowych – prowadzenie wspólnych zajęć o tematyce związanej z psychologią rozwojową dziecka, udzielanie praktycznych informacji potrzebnych do pracy z dzieckiem, zapoznanie rodziców z metodami pracy z dziećmi stosowanymi w żłobku, wspólna praca podczas zajęć z dziećmi i rodzicami.

 

Wszystkie zajęcia z dziećmi prowadzone były w formie zabawy, cele zajęć były dopasowane do wieku i umiejętności dzieci.
 
Metody pracy z dziećmi:
 • obserwacja funkcjonowania dziecka w środowisku żłobkowym,
 • zajęcia grupowe i indywidualne z dziećmi rozwijające,
 • zdolności motoryczne i poznawcze oraz umiejętności społeczne,
 • spotkania z rodzicami dzieci – liczne konsultacje oraz warsztaty. 
podczas zajęć wykorzystywane były min.:

 • elementy Bajkoterapii,
 • elementy Arteterapii,
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 

 

KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 


 
AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla rodziców w żłobkach biorących udział w projekcie „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” (czytaj więcej...)

Opieka logopedyczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Opieka psychologiczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5

Żłobek nr 13 informacje (czytaj
więcej...)

Żłobek nr 17 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 20 informacje (czytaj więcej...)

   
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE