START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

DZIAŁANIE 1.5 PO KL "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy".

 


Żłobek Miejski nr 13

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.
Jesteśmy grupą uczestniczącą w projekcie pt.,,Wychodzimy z domku - do  żłobka i do pracy”. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa powstała w listopadzie 2012 roku i przeznaczona jest dla rodziców poszukujących lub wracających do pracy.

Organizacją oraz przebiegiem zajęć i zabaw dla dzieci zajmują się opiekunowie. Ideą przewodnią ich pracy jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej i miłej atmosfery na co dzień. Dbają o  pełny rozwój małego dziecka we wszystkich sferach. Prowadzą  pracę  dydaktyczną oraz opiekuńczą. Poprzez liczne zajęcia ruchowe wspierają m.in. rozwój psychosomatyczny i psychomotoryczny dziecka. Dzięki zajęciom poznawczym rozwijają  zdolności  oraz zainteresowania podopiecznych. Prowadzą również zajęcia umuzykalniające, plastyczne oraz relaksacyjne. Podczas codziennych zajęć opiekunowie uczą samodzielności w zakresie jedzenia, ubierania, samoobsługi. Celem pracy opiekunów jest wychowanie dzieci na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu ludzi. Wychowankowie naszego żłobka mają właściwy kontakt z otoczeniem oraz zawierają pierwsze przyjaźnie. Poprzez zabawę w przyjaznej    i wesołej atmosferze dzieci poznają otaczający je świat.

Innowacją tej grupy jest możliwość obserwacji dziecka przez rodziców, podczas zabaw i zajęć dydaktyczno - ruchowych, dzięki czemu rodzic może śledzić na bieżąco postępy swojego dziecka.

Monitoring funkcjonuje trzy razy w tygodniu o wyznaczonych godzinach.

Dodatkowym atutem naszej grupy są co miesięczne warsztaty dla rodziców z dziećmi. Zajęcia te są prowadzone przez opiekunów, specjalistów i kucharki. Rodzic może uczestniczyć w takich zajęciach bezpłatnie.

Opiekunowie posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, wspomagane wachlarzem licznych kursów oraz szkoleń uprawniających do  wykorzystywania nowoczesnych metod pracy z dzieckiem.

Opiekunowie posiadają świadectwa ukończenia kursów:
-Wybrane metody muzykoterapii w pracy z dzieckiem do lat 3
-Zabawy muzyczne w przedszkolu w koncepcji Carla Orffa,
-Zabawy przeciwdziałające złości i agresji,
-Ruch, rym, rytm, melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka,
-Jak współpracować z rodzicami w przedszkolu i szkole,
-Elementy arteterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji,
-Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show,
-Metoda symboli dźwiękowych B. Kai,
-Techniki relaksacyjne wg. Temla,
-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
-Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona.


W naszym Żłobku przygotowywane są przez kucharki pyszne, zdrowe i apetycznie wyglądające posiłki dla dzieci, które zachęcają maluchy do jedzenia.

Ważną funkcję w Żłobku pełni również pokojowa, która odpowiada za stan sanitarno - higieniczny pomieszczeń żłobka oraz pomaga w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych i pielęgnacyjnych.

Każdego dnia na naszej grupie pracują również specjaliści – psycholog oraz logopeda.

Nasza Pani psycholog ukończyła studia wyższe z psychologii - o specjalności Wspomaganie Rozwoju na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada również dodatkowe uprawnienia dzięki skończonym kursom:

-Techniki wspierające rozwój dziecka (Metoda malowania dziesięcioma palcami R.Show, Metoda symboli dźwiękowych B.Kai, Techniki relaksacyjne wg. H.Temla),
-Stymulowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem Metody  W. Sherborne,
-Kurs kandydatów na wychowawców,
-Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,
-Warsztat terapii dziecka nadpobudliwego.

Rola psychologa w Żłobku jest bardzo ważna, gdyż z punktu widzenia psychologii rozwojowej człowieka, okres niemowlęcy oraz wczesnego dzieciństwa to czas, w którym zmiany rozwojowe są szczególnie ważne i liczne, a psycholog uważnie czuwa, by zmiany te były prawidłowe.

Praca psychologa w żłobku obejmuje przede wszystkim obserwację, diagnozę oraz terapię podopiecznych, wczesna diagnoza rozwoju jest bowiem niezbędna dla ustalenia ścieżki dalszej z nimi pracy. Psycholog współpracuje i wspomaga pracę pozostałych pracowników placówki.

Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe wykorzystując posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności zdobyte m.in. na licznych kursach kwalifikacyjnych. Mają one na celu wspomaganie wszystkich sfer rozwoju dzieci, a szczególnie sferę rozwoju społeczno – emocjonalnego.
Pani logopeda ukończyła  Pedagogikę o specjalności Logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Skończyła również dodatkowe kursy takie jak: -Stymulowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem Metody  W. Sherborne,
-Kurs kandydatów na wychowawców,
-Metoda M.Ch. Knillów,
-Wpływ muzyki na rozwój dziecka „ Dźwięk i dotyk”,
-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem,
-Kurs j. Migowego I stopnia.

            
Jednym z najważniejszych zadań logopedy w żłobku jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia. W ramach stymulowania i kształtowania mowy dzieci przeprowadzane są w formie zabawy grupowe zajęcia z profilaktyki logopedycznej, których celem jest :

-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
-wydłużenie fazy wydechowej,
-usprawnienie aparatu artykulacyjnego,
-wzbogacenie słownictwa,
-budowanie prawidłowych wypowiedzi.

Drugim nie mniej ważnym zadaniem należącym do logopedy jest usuwanie wad i zaburzeń mowy, a w związku z tym diagnozowanie oraz indywidualne zajęcia logopedyczne Każda terapia musi być indywidualnie dopasowana do możliwości danego dziecka, dotyczy to zarówno metody pracy, czasu, jak i pomocy logopedycznych. Należy pamiętać, że każde dziecko jest inne!

Kolejnym zadaniem logopedy w żłobku jest współpraca z rodzicami, która ma na celu uświadomienie im w jaki sposób mogą wpływać na rozwój mowy swoich pociech. Najlepszym sposobem aby się tego dowiedzieć jest uczestnictwo wraz ze swoim dzieckiem na warsztatach logopedycznych. Rodzice mogą zobaczyć w jaki sposób stymuluje się prawidłowy rozwój mowy oraz czego należy unikać by nie dopuścić w przyszłości do zaburzeń mowy swoich dzieci. 

 

KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 


 
AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla rodziców w żłobkach biorących udział w projekcie „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” (czytaj więcej...)

Opieka logopedyczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Opieka psychologiczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Żłobek nr 13 informacje

Żłobek nr 17 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 20 informacje (czytaj więcej...)

   
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE