START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

DZIAŁANIE 1.5 PO KL "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy".

 


Wykaz pracujących pedagogów w żłobku nr 20

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.

Małgorzata Pokrzywińska

 • 2011-2013 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka
 • 2005-2010 – dyplom magistra: opieka i wychowanie z profilaktyka społeczną
 • kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • warsztat przygotowujący do realizacji zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej” w klasach IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum, „Spójrz Inaczej na agresję” Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki w Starachowicach
 • warsztaty: „Maluchy rosną... nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci     w przedszkolu” - Centrum Szkoleniowe KLANZA
 • warsztaty: „Podróże do krainy łagodności – proste zabawy i ćwiczenia relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.” - Centrum Szkoleniowe KLANZA
 • warsztaty: „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy…- wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu”. - Centrum Szkoleniowe KLANZA

Monika Kmieciak
 • 2011-2012 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Ruchowej         z gimnastyką kompensacyjno – korekcyjną
 • 2009-2010 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka
 • 2001-2004 - dyplom magistra na kierunku pedagogicznym (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • warsztaty z zakresu aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss w Toruniu
 • warsztaty z zakresu Stare i nowe zabawy paluszkowe w Toruniu
 • warsztaty z zakresu elementów Pedagogiki zabawy w pracy z dzieckiem                   w Bydgoszczy
 • warsztaty z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona  I° i II° w Bydgoszczy
 • warsztaty z zakresu podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne                 w Bydgoszczy         
 • warsztaty z zakresu Wybranych metod muzykoterapii w pracy z dzieckiem do lat 3   w Bydgoszczy                  
 • warsztaty z zakresu Wybranych metod wspierających emocjonalny rozwój dziecka (wizualizacja, metafora, bajka)
 • warsztaty z zakresu Rozwijania Inteligencji Emocjonalnej u dzieci  w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
 • warsztaty z zakresu Dźwięk i dotyk  w Bydgoszczy
 • kurs na opiekuna  osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” w Bydgoszczy

Dominika Brzozowska
 • 2011-2012 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie  Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • 2007-2009 - dyplom magistra na kierunku pedagogicznym (pedagogika opiekuńcza )
 • 2004-2007 – tytuł licencjata na kierunku pedagogicznym ( opieka i wychowanie     z profilaktyką uzależnień)
 • warsztat z zakresu elementów Pedagogiki zabawy w pracy z dzieckiem                     w Bydgoszczy”
 • warsztat z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona- stopień pierwszy       w Bydgoszczy
 • warsztaty z zakresu Dźwięk i dotyk w Bydgoszczy
 • warsztaty: „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy…- wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu”. - Centrum Szkoleniowe KLANZA

Agnieszka Kujawska
 • 1998-2003 - dyplom magistra na kierunku pedagogicznym (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
 • 2012-2013 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie  Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • warsztat w zakresie Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • warsztat z zakresie metod aktywizujących w wychowaniu
 • warsztat w zakresie różnych form relaksu ruchu przez zabawę czyli jak radzić sobie ze stresem
 • warsztat „ Przyjazny świat – szczęśliwe dzieciństwo
 • warsztat „ Taniec, ruch i przestrzeń w 4 porach roku – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w kreatywnych zajęciach z dziećmi
 
Marta Heldt
 • 2005-2010 - dyplom magistra na kierunku pedagogicznym (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza)
 • 2010-2011 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Administracji publicznej
 • 2013 - 2014 - studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej                     i  Wczesnoszkolnej
 
Natalia Stan
 • 2006-2011 - dyplom magistra na kierunku pedagogicznym (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza)
 • 2011-2012 - kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 
Kamila Czerzniak
 • 2007-2010 - tytuł licencjata na kierunku pedagogicznym ( opieka i wychowanie       z profilaktyką społeczną )
 • 2010-2012 - dyplom magistra na kierunku pedagogicznym ( opiekuńcza - ścieżka podstawy socjoterapii)
 • Udział w projekcie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI (wolontariat w organizacji pozarządowej)
            - szkolenie z zakresu budowania relacji z dzieckiem
            - szkolenie: Twórcza praca z dzieckiem
 


Metody pracy z dziećmi wykorzystywane w żłobku nr 20
HYPERLINK "http://www.przedszkole.margonin.pl/metodypracy/metodypracy.htm"
 • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Elementy Metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana,
 • Elementy Metody Carla Orffa,
 • Elementy Metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,
 • Pedagogika zabawy Klanza,
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
 • Elementy Metody malowania dziesięcioma palcami,
 • Elementy Metody Knillów,
 • Masaż relaksacyjny,
 • Muzyka relaksacyjna.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UNIJNEGO

 • Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczającymi na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji specjalistycznych, warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem, dostosowanych do jego rozwoju,
 • Warsztaty gastronomiczne dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka                z uwzględnieniem współczesnych, naukowo potwierdzonych zasad żywienia,
 • Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dziecka,
 • Możliwość konsultacji z psychologiem i logopedą, specjaliści prowadzą zajęcia zarówno grupowe jak i indywidulane,
 • Warsztaty (raz w miesiącu) dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie,
 • Promocja żłobka poprzez informacje w prasie (artykuły), stronę internetową,
 • Stwarzanie szans do wszechstronnego rozwoju dziecka, ciekawości poznawczej       i ciekawości na wiedzę, z wykorzystaniem nowatorskich metod kształcenia,
 • Dzieci, aktywnie uczestniczą w projekcie, mają przeznaczone do swoich zajęć różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki i inne,
 • Dzieci korzystają w pełni z materiałów plastycznych, edukacyjnych klocków, mat do ćwiczeń i innych,
 • Podział dzieci na dwie podgrupy dostosowane wiekowo,
 • Obie grupy dzieci mają do dyspozycji laptop i programy wspomagające rozwój         i naukę,
 • Realizowane zajęcia obejmują nie tylko rozwój psychomotoryczny dzieci, ale również ich wszechstronny rozwój intelektualny,
 • Zajęcia muzyczne rozwijają w dzieciach zdolności psychoruchowe, co ułatwia nawiązywanie współpracy i eliminuje lęk przed większą publicznością,
 • W ramach zajęć u dzieci rozwijane są takie cechy charakteru jak empatia, zaradność i samodzielność,
 • Twórcze prace plastyczne pozwalają dzieciom na ich rozwój kreatywności. 

 

KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 


 
AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla rodziców w żłobkach biorących udział w projekcie „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” (czytaj więcej...)

Opieka logopedyczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Opieka psychologiczna nad dziećmi objętymi projektem 1.5 (czytaj więcej...)

Żłobek nr 13 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 17 informacje (czytaj więcej...)

Żłobek nr 20 informacje

   
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE