START
O NAS
»úOBKI
ZAPISY
PORADY
OGúOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

 Projekt "Bydgoskie »│obki Plus"

 

1. Informacja nt rozpoczŕcia realizacji projektu i rekrutacji uczestników2. Regulamin rekrutacji i formularz zg│oszeniowy - Bydgoskie »│obki Plus
„Bydgoskie »│obki Plus”

          Projekt wspó│finansowany przez Uniŕ Europejsk▒ w ramach Europejskiego Funduszu Spo│ecznego 

 

KONTAKT

Zespó│ »│obków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Boles│awa Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 


 
AKTUALNOŽCI
   
Copyright © 2011 ZESPÓú »úOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE»ONE