START
AKTUALNOŚCI
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

PRZETARGI


PRZETARG PN/2/2020 Z DNIA 13.07.2020r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.07.2020 r.

zamówienie na: 

Dostawa wyposażenia do Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w ramach projektu rozbudowa i wyposażenie.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2020

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy przy ul.Chrobrego 14,  I piętro, pok. 2 do dnia 23.07.2020 r. do godz. 10.00.Odstąpienie od podpisania umowy 06.08.2020 r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28.07.2020 r.

1

cz. I wyposażenie podstawowe pomieszczen

2

cz. II pom. administracyjne

3

cz. III s. biurowy

4

cz. IV kuchnia

5

cz. V sp. komputerowy

6

cz. VI Sprzęt HiFi

7

cz. VII pomoce dydakt

8 cz. VIII sp. ogrodniczy

9 cz. IX narzędzia

10 cz. X Lampy

11
cz.XI wyp. podkuchenki

12 cz. XII Meble

Informacja z otwarcia ofert 23.07.2020

16.07.2020 r.Modyfikacja SIWZ

1 Modyfikacja siwz
2 Przedmiot zamówienia zał. nr 4
3 zał. nr 1 - szafa z uchwytem na płaszcze
4 zał. nr 2 - regał
5 zał nr 3 - komoda i półki
6 zał nr 5-biurko
7 zał. do poz. 270 - regał wiszący na nocniki
8 zał. do poz. 271 - półka na kubki
9 zał. do poz. 272 - regał na pieluchy z 3 półkami

15.07.2020 r. Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w załączeniu  przekazuje zapytania i udzielone odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu na dostawę wyposażenia  do Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w ramach projektu rozbudowa i wyposażenie

1 pytanie do siwz PN2
2 zal. nr 1 Formularz oferty 
3 zał. 2 ośw o speł. warunków
4 zał. nr 3 grupa kapitałowa
5 przedmiot zamówienia zał. nr 4

1 Ogłoszenie
2 SIWZ
3 Załącznik nr 1 Formularz oferty
4 Załącznik nr 2 osw o spel. warunkow
5 Załącznik nr 3 grupa kapitałowa
6 Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia
7 Załącznik nr 5 projekt umowy

„Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu     z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3” 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


PRZETARG PN/1/2020 Z DNIA 01.06.2020r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 01.06.2020 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2020

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 09.06.2020 r. do godziny 8.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, pokój nr 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.06.2020 r.:

1 artykuły mrożone
2 artykuły sypkie
3 mięso i drób
4 nabiał
5 owoce i warzywa
6 przetwory
7 przyprawy
8 ryby
9 tłuszcze

Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


Modyfkacja SIWZ 05.06.2020 r.

Modyfikacja SIWZ  05.06.2020 r.

Modyfkacja SIWZ 04.06.2020 r.

Modyfikacja SIWZ  04.06.2020 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 oferta
4. załącznik nr 2 ośw. o speł. warunków
5. załącznik nr 3 grupa kapitałowa
6. załącznik nr 4 wykaz dostaw
7. załącznik nr 5 oferta
8. załącznik nr 6 umowa
9. załącznik nr 6 umowa mięso
10. załącznik nr 7 normy dot. żywności
11. załącznik nr 8 oświadczenie o warun. żywnościowych
12. załącznik nr 9 - dostępny dla wybranego Wykonawcy

13. Załącznik nr 10 RODO


PRZETARG PN/2/2019 Z DNIA 05.12.2019 r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 05.12.2019 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2019

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 16.12.2019 r. do godziny 8.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, pokój nr 5


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.12.2019 r.

nabiał


  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.12.2019 r.


art. sypkie


przetwory

przyprawy

tłuszcze

art. mrożone

ryby

owoce i warzywa


Informacja z otwarcia ofert - 16.12.2019 r.

Unieważnienie - Część VII - mięso i drób - 16.12.2019 r.

Pytanie do SIWZ z dnia 12.12.2019 r.

Modyfikacja SIWZ z dnia 09.12.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2019 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 oferta
4. załącznik nr 2 ośw. o speł. warunków
5. załącznik nr 3 grupa kapitałowa
6. załącznik nr 4 wykaz dostaw
7. załącznik nr 5 oferta
8. załącznik nr 6 umowa
9. załącznik nr 6 umowa mięso
10. załącznik nr 7 normy dot. żywności
11. załącznik nr 8 oświadczenie o warun. żywnościowych
12. załącznik nr 9 - dostępny dla wybranego Wykonawcy

13. Załącznik nr 10 RODO


PRZETARG PN/1/2019 Z DNIA 07.06.2019 r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 07.06.2019 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2019

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godziny 9.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, pokój nr 5

Wybór oferty najkorzystniejszej 18.06.2019 r.

1. wybór art mrożone
2. wybór owoce i warzywa
3. wybór przetwory
4. wybór przyprawy
5. wybór ryby
6. wybór sypkie
7. wybór tłuszcze

Infomacja z otwarcia ofert 17.06.2019 r.

1. inf. z otwarcia ofert
2. unieważnienie mięso
3. unieważnienie nabiał

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 oferta
4. załącznik nr 2 ośw. o speł. warunków
5. załącznik nr 3 grupa kapitałowa
6. załącznik nr 4 wykaz dostaw
7. załącznik nr 5 oferta
8. załącznik nr 6 umowa
9. załącznik nr 6 umowa mięso
10. załącznik nr 7 normy dot. żywności
11. załącznik nr 8 oświadczenie o warun. żywnościowych
12. załącznik nr 9 - dostępny dla wybranego Wykonawcy

13. Załącznik nr 10 RODO


PRZETARG PN/2/2018 Z DNIA 03.12.2018r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 03.12.2018 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2018

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 11.12.2018 r. godz. 8.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.12.2018 r.


art mrozone 
art sypie
mieso i drob
nabial
owoce i warzywa
przetwory
przyprawy
ryby
tluszcze


Infomacja z otwarcia ofert 12.12.2018r.

Informacja  z otwarcia ofert

a
Ogloszenie
b
SIWZ
1 Zał. 1 oferta
2
Zał. 2 ośw o speł. warunków 
3
Zał. 3 grupa kapitałowa
4
Zał. 4 wykaz dostaw
5
Zał. 5 oferta
6
Zał. 6 Projekt Umowy
7
Zał. 7 normy dot. żywności
8
Zał. 8 oświadczenie o warun. żywnościowych
10 Zał. 10 RODO


PRZETARG PN/1/2018 Z DNIA 04.06.2018r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 04.06.2018 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2018

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 12.06.2018 r. godz. 8.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.06.2018

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - ryby

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.06.2018

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego dot. mięsa i drobiu 13.06.2018 

1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaia o udzielenie zamówienia publicznego dot. mięsa i drobiu

Informacja z otwarcia ofert 12.06.2018 r.

1. Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ 07.06.2018

1. Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ 06.06.2018

1. Modyfikacja SIWZ

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. zal_1_oferta
4. zal_2_osw_o_spel_warunkow
5. zal_3_grupa_kapitalowa
6. zal_4_wykaz_dostaw
7. zal_5_oferta
8. zal_6_umowa
9. zal_6_umowa_mieso
10. zal_7_normy_dot_zywnosci
11. zal_8_oswiadczenie_o_warun_zywnosciowych


PRZETARG PN/5/2017 Z DNIA 06.12.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 06.12.2017 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/5/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 14 grudnia 2017 r.
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

04.01.2018 Wybór oferty najkorzystniejszej

1 Artykuły mrożone
2 Artykuły sypkie
3 Mięso
4 Nabiał
5 Owoce

14.12.2017 Informacja z otwarcia ofert

1. 1_ogloszenie
2. 2_siwz_żywnosc
3. 3_zal_nr_1_oferta
4. 4_zal._2_osw_o_spel_warunkow
5. 5_zal_nr_3_prupa_kapitalowa
6. 6_zal_nr_4 _wykaz_dostaw
7. 7_oferta_zał_nr_5
8. 8_umowa
9. 9_umowa _mieso
10. 10_normy_dot_zywności_zal_7
11. 11_oswiadczenie_nr_8_o_warun_zywnościowych


PRZETARG PN/4/2017 Z DNIA 03.11.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 03.11.2017 r.

zamówienie na: 

Dostawa wyposażenia obejmująca: „Dostosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, Nr naboru RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17, Bydgoskie Żłobki Plus

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/4/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  do dnia  13.11.2017 r. do godz. 7:30
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

1 1_Ogloszenie
2 2_SIWZ
3 3_Zal_1_oferta
4 4_Zal_2_osw_o_spel_warunkow
5 5_Zal_3_grupa_kapitalowa
6 6_Zal_4
7 7_Umowa

13.11.2017 Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

1 Wybór Pakiet II.pdf

2 Wybór Pakiet IV.pdf

3 Wybór Pakiet V.pdf

4 Wybór Pakiet VI.pdf

5 Wybór Pakiet VII.pdf

20.11.2017

1. Wybór Pakiet I

21.11.2017

1. Wybór Pakiet III


PRZETARG PN/3/2017 Z DNIA 27.10.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 27.10.2017 r.

zamówienie na: 

„Rozbudowa i wyposażenie  Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie  pawilonu z łącznikiem wraz z nowym  zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3” - bez elementów pierwszego wyposażenia.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/3/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  do dnia  07.03.2018 r. do godz. 7:30
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 08.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.02.2018 r. Pytanie do SIWZ

Pytanie do SIWZ

27.02.2018 r. Pytanie do SIWZ

Pytanie do SIWZ

22.02.2018 r. Pytanie do SIWZ

Pytanie do SIWZ

09.02.2018 r. Dodatkowo obowiązują

Modyfikacja_SIWZ.pdf
projekt_kolorystyki_elewacji_istniejacego_zlobka_nr_18.pdf
projekt_kolorystyki_elewacji_projektowanego_zlobka_nr_18.pdf
projekt_napisu_ZLOBEK.pdf

19.01.2018 r. Pytanie do przetargu

Pytanie do przetargu

1 1_ogloszenie
2 2_SIWZ
3 3_Koncepcja_architektoniczna
4 4_Program_funkcjonalno_uzytkowy
5 5_Zalacznik_a_Model
6 6_Zalacznik_b_Rzut_parteru
7 7_Zalacznik_nr_c_Elewacje
8 8_Zalacznik_nr_d_Pogladowy_przekroj_calego_terenu
9 9_Zalacznik_nr_e_Uklad_rozmieszczonych_kamer_i_oswietlenia_zew.
10 10_Zalacznik_nr_2_1_Kopia pisma MWiK
11 11_Zalacznik_nr_2_2_Kopia pisma MWiK
12 12_Zalacznik_nr_3
13 13_formularz_oferty
14 14_osw_o_spel_warunkow
15 15_grup_ kapitalowa
16 16_wykaz_robot
17 17_wykaz_osob
18 18_umowa

PRZETARG PN/2/2017 Z DNIA 10.10.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 10.10.2017 r.

zamówienie na: 

Prace remontowe obejmujące dostosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc” w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Bydgoskie Żłobki Plus

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  do dnia 25 października 2017 r. do godz. 7.30
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Informacja z otwarcia ofert 25.10.2017

Wynik z dnia 26.10.2017

1 Ogłoszenie
2 SIWZ
3 Formularz oferty
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków
5 Grupa kapitałowa
6 Wykaz robót
7 Wykaz osób
8 Wzór umowy
9 Program funkcjonalno-użytkowy
10 Przedmiar robót budowlanych
11 Rysunek Żłobek Integracyjny
12 Rysunek Żłobek nr 12
13 Rysunek Żłobek nr 17-1
14 Rysunek Żłobek nr 17_2
15 Rysunek Żłobek nr 18
16 Rysunek Żłobek nr 20


PRZETARG PN/1/2017 Z DNIA 13.06.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 13.06.2017 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  pok. nr 5 do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 8.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

1 Ogłoszenie o zamówieniu
2 SIWZ
3 Załącznik nr 1 Formularz oferty
4 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków
5 Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
6 Załącznik nr 4 Wykaz dostaw
7 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia
8 Załącznik nr 6 Projekt Umowy Dostawa art. żywnościowych
9 Załącznik nr 6 Projekt Umowy Dostawa drobiu i mięsa
10 Załącznik nr 7 Normy jakościowe dot. żywności
11 Załącznik nr 8 Oświadczenie o jakości handlowej produktów
12 Załącznik nr 9 Wykaz osób uprawnionych do odbioru żywności

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.06.2017 r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z dnia 27.06.2017 r.:

Informacja

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 28.06.2017 r.:

1. artykuły mrożone
2. artykuły sypkie
3. mięso i drób
4. nabiał
5. owoce i warzywa
6. przetwory
7. przyprawy
8. ryby
9. tłuszcze


Plan zamówień publicznych w 2017 r.


PRZETARG PN/4/2016 Z DNIA 13.12.2016r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 22.12.2016 R.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 13.12.2016 r.

zamówienie na: 

wykonanie w formule "zaprojektuj i nadzoruj" kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego  rozbudowy Żłobka nr 18 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/4/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  21 grudnia 2016 r. godzina 9.15 Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Umowa wzór
4. Oferta
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7. Program funkcjonalno-użytkowy
11. Rysunek 2
12. Rysunek 1

14.12.2016 r.

1. Modyfikacja WZORU UMOWY Nr ZŻM
2. Modyfikacja SIWZ

15.12.2016 r.

1. Uzupełnienie do Programu funkcjonalno-użytkowego


1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


PRZETARG PN/3/2016 Z DNIA 06.12.2016r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 06.12.2016 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/3/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 14 grudnia 2016 r. godzina 09:15,  Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.01.2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2016 r.:

Informacja z otwarcia ofert

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zal_1_oferta
4. Zal_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
5. Zal_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej
6. Zal_4_Wykaz
7. Zal_5
8. Zal_6_umowa_wzor
9. Zal_7_Normy_jakosciowe
10. Zal_8_Oswiadczenie
11. Zal_9


PRZETARG PN/2/2016 Z DNIA 14.06.2016r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 14.06.2016 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 22 czerwca 2016 r. godzina 09:15,  Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 Oferta
Załączniki do SIWZ
Zał. nr 6 umowa
Zał. nr 7 oferta
Zał. nr 8 oświadczenie o warunkach żywnościowych
Zał. nr 9 normy dot. żywności
Zał. nr 10 osoby uprawnione

Informacja o wyborze z dnia 23.06.2016 r.:

Informacja o wyborze


PRZETARG PN/1/2016 Z DNIA 10.06.2016r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 10.06.2016 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 20 czerwca 2016 r. godzina 09:15,  Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 Oferta
Załączniki do SIWZ
Umowa mięso i drób
Umowa nabiał
Zał. nr 7 oferta
Zał. nr 8
Zał. nr 9
Zał. nr 10

Pytanie do SIWZ 17.06.2016 r.Informacja o wyborze z dnia 20.06.2016 r.:

Mięso i drób
Nabiał
 

SZYBKI KONTAKT DO ADMINISTRACJI

Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 Plan zamówień publicznych na rok 2020

Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE