START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

PRZETARGI

PRZETARG PN/5/2017 Z DNIA 06.12.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 06.12.2017 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/5/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 14 grudnia 2017 r.
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

04.01.2018 Wybór oferty najkorzystniejszej

1 Artykuły mrożone
2 Artykuły sypkie
3 Mięso
4 Nabiał
5 Owoce

14.12.2017 Informacja z otwarcia ofert

1. 1_ogloszenie
2. 2_siwz_żywnosc
3. 3_zal_nr_1_oferta
4. 4_zal._2_osw_o_spel_warunkow
5. 5_zal_nr_3_prupa_kapitalowa
6. 6_zal_nr_4 _wykaz_dostaw
7. 7_oferta_zał_nr_5
8. 8_umowa
9. 9_umowa _mieso
10. 10_normy_dot_zywności_zal_7
11. 11_oswiadczenie_nr_8_o_warun_zywnościowych


PRZETARG PN/4/2017 Z DNIA 03.11.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 03.11.2017 r.

zamówienie na: 

Dostawa wyposażenia obejmująca: „Dostosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, Nr naboru RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17, Bydgoskie Żłobki Plus

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/4/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  do dnia  13.11.2017 r. do godz. 7:30
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

1 1_Ogloszenie
2 2_SIWZ
3 3_Zal_1_oferta
4 4_Zal_2_osw_o_spel_warunkow
5 5_Zal_3_grupa_kapitalowa
6 6_Zal_4
7 7_Umowa

13.11.2017 Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

1 Wybór Pakiet II.pdf

2 Wybór Pakiet IV.pdf

3 Wybór Pakiet V.pdf

4 Wybór Pakiet VI.pdf

5 Wybór Pakiet VII.pdf

20.11.2017

1. Wybór Pakiet I

21.11.2017

1. Wybór Pakiet III


PRZETARG PN/3/2017 Z DNIA 27.10.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 27.10.2017 r.

zamówienie na: 

„Rozbudowa i wyposażenie  Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie  pawilonu z łącznikiem wraz z nowym  zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3” - bez elementów pierwszego wyposażenia.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/3/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  do dnia  06.03.2018 r. do godz. 7:30
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

19.01.2018 r. Pytanie do przetargu

Pytanie do przetargu

1 1_ogloszenie
2 2_SIWZ
3 3_Koncepcja_architektoniczna
4 4_Program_funkcjonalno_uzytkowy
5 5_Zalacznik_a_Model
6 6_Zalacznik_b_Rzut_parteru
7 7_Zalacznik_nr_c_Elewacje
8 8_Zalacznik_nr_d_Pogladowy_przekroj_calego_terenu
9 9_Zalacznik_nr_e_Uklad_rozmieszczonych_kamer_i_oswietlenia_zew.
10 10_Zalacznik_nr_2_1_Kopia pisma MWiK
11 11_Zalacznik_nr_2_2_Kopia pisma MWiK
12 12_Zalacznik_nr_3
13 13_formularz_oferty
14 14_osw_o_spel_warunkow
15 15_grup_ kapitalowa
16 16_wykaz_robot
17 17_wykaz_osob
18 18_umowa

PRZETARG PN/2/2017 Z DNIA 10.10.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 10.10.2017 r.

zamówienie na: 

Prace remontowe obejmujące dostosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc” w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Bydgoskie Żłobki Plus

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  do dnia 25 października 2017 r. do godz. 7.30
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Informacja z otwarcia ofert 25.10.2017

Wynik z dnia 26.10.2017

1 Ogłoszenie
2 SIWZ
3 Formularz oferty
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków
5 Grupa kapitałowa
6 Wykaz robót
7 Wykaz osób
8 Wzór umowy
9 Program funkcjonalno-użytkowy
10 Przedmiar robót budowlanych
11 Rysunek Żłobek Integracyjny
12 Rysunek Żłobek nr 12
13 Rysunek Żłobek nr 17-1
14 Rysunek Żłobek nr 17_2
15 Rysunek Żłobek nr 18
16 Rysunek Żłobek nr 20


PRZETARG PN/1/2017 Z DNIA 13.06.2017r. 

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 13.06.2017 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2017

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  pok. nr 5 do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 8.00
w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

1 Ogłoszenie o zamówieniu
2 SIWZ
3 Załącznik nr 1 Formularz oferty
4 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków
5 Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
6 Załącznik nr 4 Wykaz dostaw
7 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia
8 Załącznik nr 6 Projekt Umowy Dostawa art. żywnościowych
9 Załącznik nr 6 Projekt Umowy Dostawa drobiu i mięsa
10 Załącznik nr 7 Normy jakościowe dot. żywności
11 Załącznik nr 8 Oświadczenie o jakości handlowej produktów
12 Załącznik nr 9 Wykaz osób uprawnionych do odbioru żywności

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.06.2017 r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z dnia 27.06.2017 r.:

Informacja

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 28.06.2017 r.:

1. artykuły mrożone
2. artykuły sypkie
3. mięso i drób
4. nabiał
5. owoce i warzywa
6. przetwory
7. przyprawy
8. ryby
9. tłuszcze


Plan zamówień publicznych w 2017 r.


PRZETARG PN/4/2016 Z DNIA 13.12.2016r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 22.12.2016 R.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 13.12.2016 r.

zamówienie na: 

wykonanie w formule "zaprojektuj i nadzoruj" kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego  rozbudowy Żłobka nr 18 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/4/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  21 grudnia 2016 r. godzina 9.15 Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Umowa wzór
4. Oferta
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7. Program funkcjonalno-użytkowy
11. Rysunek 2
12. Rysunek 1

14.12.2016 r.

1. Modyfikacja WZORU UMOWY Nr ZŻM
2. Modyfikacja SIWZ

15.12.2016 r.

1. Uzupełnienie do Programu funkcjonalno-użytkowego


1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


PRZETARG PN/3/2016 Z DNIA 06.12.2016r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 06.12.2016 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/3/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 14 grudnia 2016 r. godzina 09:15,  Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.01.2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2016 r.:

Informacja z otwarcia ofert

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zal_1_oferta
4. Zal_2_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
5. Zal_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej
6. Zal_4_Wykaz
7. Zal_5
8. Zal_6_umowa_wzor
9. Zal_7_Normy_jakosciowe
10. Zal_8_Oswiadczenie
11. Zal_9


PRZETARG PN/2/2016 Z DNIA 14.06.2016r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 14.06.2016 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/2/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 22 czerwca 2016 r. godzina 09:15,  Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 Oferta
Załączniki do SIWZ
Zał. nr 6 umowa
Zał. nr 7 oferta
Zał. nr 8 oświadczenie o warunkach żywnościowych
Zał. nr 9 normy dot. żywności
Zał. nr 10 osoby uprawnione

Informacja o wyborze z dnia 23.06.2016 r.:

Informacja o wyborze


PRZETARG PN/1/2016 Z DNIA 10.06.2016r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip205.lo.pl) w dniu 10.06.2016 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2016

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 20 czerwca 2016 r. godzina 09:15,  Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 Oferta
Załączniki do SIWZ
Umowa mięso i drób
Umowa nabiał
Zał. nr 7 oferta
Zał. nr 8
Zał. nr 9
Zał. nr 10

Pytanie do SIWZ 17.06.2016 r.Informacja o wyborze z dnia 20.06.2016 r.:

Mięso i drób
Nabiał
 

SZYBKI KONTAKT DO ADMINISTRACJI

Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 
 
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE