START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

"Jesienne zabawy"

miejsce: Żłobek Integracyjny

data: 24.10.2013 r.

prowadzące: Panie opiekunki

KONSPEKT

Cel główny:
polisensoryczne poznanie jesieni

Cele szczegółowe:
-zapoznanie rodziców i dzieci z techniką plastyczną: collage,
-ukazanie rodzicom możliwości wykorzystania darów jesieni w zabawie z dzieckiem,
-stymulowanie ruchów precyzyjnych u dzieci podczas wykonywania pracy plastycznej,
-rozwijanie motoryki dużej oraz narządów mowy,
-stymulowanie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej,
-uświadomienie rodzicom obopólnych korzyści płynących ze wspólnej zabawy
z dzieckiem,

-kształtowanie u dzieci umiejętności naśladowania.

Forma:
-praca z całą grupą,
-praca rodzic-dziecko.

Metody:
-słowna (objaśnienie),
-czynna (zadań stawianych do wykonania),
-oglądowa,
-eksponująca (zaprezentowanie sposobu wykonania prac plastycznych),
-Elementy Pedagogiki Zabawy (Klanza),
-Elementy Metody W. Sherborne.

Pomoce dydaktyczne:
-płyty CD:
    Vivaldi "Cztery pory roku. Jesień",
    piosenka "Ola i liście",
    nagrania: odgłosy wiatru i deszczu
    "Śpiewanki-pokazywanki" (piosenki "Całuski", "Dmucha wiatr")
-podkładki na stoliki, fartuszki ochronne dla dzieci,
-chusta animacyjna,
-koce,
-koszyki,
-instrumenty muzyczne: kij deszczowy, grzechotki,
-parasol,
-środki niezbędne do wykonania pracy plastycznej:
    farby plakatowe,
    duży arkusz brystolu,
    pędzelki,
    pędzle z gąbki (o różnych kształtach i różnej wielkości),
    szablony (słońce, chmury) wycięte z bloku technicznego
-dary jesieni: kasztany, liście, jarzębina,
-klej, taśma klejąca.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie
Prowadząca wita przybyłych gości, następnie zaprasza dzieci i rodziców do kręgu. Prowadząca włącza płytę z piosenką: "Całuski", ilustruje treść piosenki ruchem rąk.
Uczestnicy warsztatów obserwują, następnie starają się naśladować prowadzącą.

2. "Jesienny spacer"
Prowadząca zaprasza rodziców wraz z dziećmi na spacer po parku - na niby. Wszyscy podziwiają znalezione dary jesieni: wąchają, dotykają, a następnie zbierają do koszyków (np. kasztany, liście).

3. "Taniec wśród liści"
Prowadzące zapraszają rodziców wraz z dziećmi do wspólnego tańca, podrzucają kolorowe liście do góry, śpiewając przy tym piosenkę: "Ola i liście". Rodzice wraz z dziećmi naśladują czynności, wykonywane przez prowadzące.

4. "Jesienna pogoda"
Prowadząca opowiada dzieciom, jaka pogoda jest o tej porze roku, np.: rzadziej świeci słońce, jest chłodniej i należy się cieplej ubrać, wieje wiatr, często pada deszcz.

Następnie prezentuje:

- wiejący wiatr
dmucha przez otwór w butelce,
przymocowuje paski kolorowej krepy do chmury i wykorzystuje suszarkę,
dmucha na liście, umieszcza na sznurku.

Uczestnicy warsztatów obserwują, a następnie podejmują próbę powtórzenia czynności, wykonywanych przez prowadzącą.

- padający deszcz:
spryskiwacz,
instrument muzyczny - kij deszczowy,
płytę z nagraniem padającego deszczu.

Następnie prowadząca prezentuje parasol, opowiada, w jaki sposób można wykorzystać ten przedmiot. Prowadzące zapraszają rodziców wraz z dziećmi pod duży, kolorowy parasol - na niby (rozkładają chustę animacyjną). W tle słychać odgłosy deszczu (nagranie z płyty).

5. Relaksacja przy dźwiękach instrumentu muzycznego:
Rodzice wraz z dziećmi zajmują miejsca na przygotowanych kocach. Prowadząca przechodzi wokół nich, w ręce trzyma instrument muzyczny - kij deszczowy, imitujący dźwięki padającego deszczu. Rodzice przytulają i dotykają (masaż pleców) swoje dzieci.

6. Jesienny collage:
Prowadzące zapraszają rodziców wraz z dziećmi do stolików. Na początku prezentują,
w jaki sposób można wykorzystać różnorodne materiały do wykonania wspólnej pracy plastycznej. Prowadzące prezentują wybrane techniki plastyczne:
-malowanie liści farbami plakatowymi i odbijanie ich na brystol,
-wydzieranie elementów z kolorowego papieru/krepy i przyklejanie na brystol,
-przyklejanie innych darów jesieni (np. jarzębina, kasztany).

W tle słychać dźwięki z płyty (Vivaldi "Cztery pory roku. Jesień").

7. Prowadzące prezentują rodzicom i dzieciom wspólnie wykonaną pracę plastyczną.
Następnie dziękują uczestnikom za udział w warsztatach.

PRZEBIEG

Dnia 23 października 2013 r. w Żłobku Integracyjnym odbyły się warsztaty pt. "Jesienne zabawy", prowadzone w formie otwartych zajęć dla dzieci i rodziców głównie grupy II.
Celem tych warsztatów była wspólna zabawa rodziców z dziećmi w proponowanych przez opiekunki formach.

Na wstępie pedagog przywitał się z rodzicami, omówił cel spotkania oraz zachęcił do czynnego udziału. Warsztaty składały się z dwóch części: pierwszej - ruchowo-muzycznej, drugiej - relaksacyjnej oraz trzeciej - plastycznej.

W pierwszej części uczestnicy warsztatów zapoznali się z darami jesieni podczas jesiennego spaceru - na niby, po parku. Dzieci za pomocą zmysłów poznawały porę roku - jesień (zbierały kasztany, liście, jarzębinę).
W tym czasie prowadzące śpiewały piosenkę: "Ola i liście" oraz "Pani jesień".
Następnie uczestnicy warsztatów zapoznali się z warunkami atmosferycznymi panującymi o tej porze roku. Prowadząca opowiadała dzieciom, jaka jest pogoda za oknem: rzadziej świeci słońce, jest chłodniej i należy cieplej się ubrać, wieje wiatr, często pada deszcz. Następnie zaprezentowała:
- wiejący wiatr
dmuchała przez otwór w butelce,
przymocowała paski kolorowej krepy do chmury i wykorzystała suszarkę,
dmuchała na liście, umieszczone na sznurku.

Uczestnicy warsztatów obserwowali, a następnie próbowali powtórzyć czynności, wykonywane przez prowadzącą:
-padający deszcz: prowadząca wykorzystała:
spryskiwacz,
instrument muzyczny - kij deszczowy,
płytę z nagraniem padającego deszczu.

Następnie prowadząca zaprezentowała parasol, opowiadała, w jaki sposób można wykorzystać ten przedmiot. Prowadzące rozłożyły chustę animacyjną i zaprosiły rodziców wraz z dziećmi pod duży, kolory parasol - na niby. W tle słychać było odgłosy deszczu (nagranie z płyty).

W drugiej części, na wstępie, uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć, jak dzieci relaksują się w żłobku. Prowadząca zaprosiła rodziców wraz z dziećmi, aby zajęli miejsca na przygotowanych kocach. Przy dźwiękach instrumentu muzycznego - kija deszczowego, imitującego dźwięki padającego deszczu - rodzice przytulali i kołysali swoje dzieci.

Na zakończenie warsztatów prowadzące zaprosiły dzieci wraz z rodzicami na zajęcia plastyczne: "Collage jesienny". Uczestnicy wykonali wspólny plakat, wykorzystując zebrane wcześniej dary jesieni, własną inwencję twórczą oraz proponowane przez opiekunki techniki plastyczne.

Opiekunki podziękowały rodzicom i dzieciom za aktywny udział w prowadzonych warsztatach. 

SZYBKI KONTAKT DO ADMINISTRACJI

Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 

Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE