START
AKTUALNO¦CI
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

¯£OBKI

¯³obek Miejski nr 1 "S³oneczko"
85-129 Bydgoszcz
pl. Poznañski 9
tel.: 52 37 31 564
tel. kom.: 662-236-452
e-mail: zlobek1@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka"
85-074 Bydgoszcz
ul. Asnyka 7
tel.: 52 32 23 702
tel. kom.: 662-236-446
e-mail: zlobek5@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Miejski nr 12 "Balbina"
85-827 Bydgoszcz
ul. Bohaterów Westerplatte 4a
tel.: 52 36 12 614
tel. kom.: 662-236-451
e-mail: zlobek12@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Miejski nr 13 "Maciu¶"
85-317 Bydgoszcz
ul. Kasprzaka 5
tel.: 52 37 31 364
tel. kom.: 662-236-448
e-mail: zlobek13@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Miejski nr 17 "Muszelka"
85-722 Bydgoszcz
ul. Morska 2
tel.: 52 34 22 626
tel. kom.: 662-236-445
e-mail: zlobek17@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Miejski nr 18 "Biedroneczka"
85-154 Bydgoszcz
ul. Brzozowa 28
tel.: 52 37 13 884
tel. kom.: 662-236-447
e-mail: zlobek18@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Miejski nr 20 "¯aczek"
85-791 Bydgoszcz
ul. Gierczak 8
tel.: 52 34 30 680
tel. kom.: 662-236-449
e-mail: zlobek20@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa


¯³obek Integracyjny
85-323 Bydgoszcz
ul. Stawowa 1c
tel.: 52 34 82 878
tel. kom.: 662-236-454
e-mail: zlobekintegracyjny@zlobkibydgoskie.lo.pl

• dane kontaktowe
strona internetowa

 

 

 

SZYBKI KONTAKT DO ADMINISTRACJI

Zespó³ ¯³obków Miejskich 
w Bydgoszczy

ul. Boles³awa Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
E-mail: zzmbyd@wp.pl

 
 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE